Trafikvakter

Läs mer om våra tjänster och boka

Trafikvakter

Trafikvakter används vid reglering av trafiken i samband med vägarbeten. Det kan till exempel handla om asfaltering, VA-arbeten eller liknande. Våra vakter har den utbildning Trafikverket kräver samt den erfarenhet som behövs för att leda, reglera och informera trafikanter på ett tydligt sätt. Våra vakter kan också hantera mer extrema förhållanden som exempelvis utryckning från Räddningstjänsten.

Våra medarbetare på Team Vägservice Sverige har rätt kvalifikationer för att utföra sina uppdrag trafiksäkert och är medvetna om sitt ansvar för arbetskamrater och trafikanters säkerhet.

Kontakta oss gärna för mer information och bokning av trafikvakt

Prisförfrågan