Spårvakter

Läs mer om våra tjänster och boka

Spårvakter

Team Vägservice Sverige tillhandahåller spårvakter för arbete i spår- och gatuområde i Göteborg. Vi samarbetar med flera olika entreprenörer för att kunna bedriva säkra arbeten och vår personal är behörig att reglera spårvagnstrafik i samband med arbete i spårområde eller i dess närhet.

Kontakta oss när du behöver hjälp med spårarbete.

Prisförfrågan