Maskintransporter

Läs mer om våra tjänster och boka

Maskintransporter

Team Vägservice Sverige kan hjälpa dig med transport av skyltmaterial till och från vägarbetsplatsen. Vi placerar ut skyltmaterial enligt TA-planer vid etableringar och plockar in material vid avetableringar.

Vi utför även annan varu- och godstransport och innehar trafiktillstånd vilket innebär att vi har tillstånd att bedriva godstrafik enligt yrkestrafiklagen. Vi har också tillstånd för transport av allt avfall förutom farligt avfall.

Har du några frågor gällande varu-, gods- och maskintransporter eller önskar prisuppgifter, kontakta oss gärna!

Prisförfrågan