Utmärkningsansvarig

Våra utmärkningsansvariga har både kunskap och erfarenhet

Kompetenta Utmärkningsansvariga

För att kunna sätta ut ett vägarbete måste man vara utbildad i de lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på vägarbetsplatser enligt Trafikverkets krav. Våra utmärkningsansvariga är utbildade och har både kunskap och den erfarenhet som krävs för att kunna genomföra säkra på- och avetableringar. För att kunna reglera trafiken på olika sätt med vakt, lots och temporära trafiksignaler gäller det att ha koll på allt från arbetsmiljökrav till trafikanters beteende.

Våra medarbetare är kvalificerade att ansvara för utformning, utmärkning, kontroll och underhåll av säkra vägarbetsplatser samt uppföljning av dessa.

Kontakta oss för mer information om utmärkning.

BAKGRUND
Team Vägservice Sverige har arbetat med trafiksäkerhet vid vägarbeten sedan 2006. Företaget är en del av Team Städservice som varit verksamt sedan 1987 i Västra Götalandsregionen. I företagsgruppen finns också bolag inom trädgårdsservice och fastighetsservice.

VERKSAMHET
Team Vägservice Sverige är ett familjeföretag som kännetecknas av snabb och högkvalitativ service. Vi anpassar oss efter dina önskemål och krav och vi gör allt för att tillhandahålla den tjänst du behöver. Ofta med kort varsel!

Våra verksamhetsområden är mellersta och södra Sverige och vårt kontor hittar ni i Lödöse.

Kontakta oss gärna för prisuppgifter!

Kontakta oss