Utmärkningsansvarig

Läs mer om våra tjänster och boka

Utmärkningsansvarig

För att kunna sätta ut ett vägarbete måste man vara utbildad i de lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på vägarbetsplatser enligt Trafikverkets krav. Våra utmärkningsansvariga är utbildade och har både kunskap och den erfarenhet som krävs för att kunna genomföra säkra på- och avetableringar. För att kunna reglera trafiken på olika sätt med vakt, lots och temporära trafiksignaler gäller det att ha koll på allt från arbetsmiljökrav till trafikanters beteende.

Våra medarbetare är kvalificerade att ansvara för utformning, utmärkning, kontroll och underhåll av säkra vägarbetsplatser samt uppföljning av dessa.

Kontakta oss för mer information om utmärkning.

Prisförfrågan