Övriga tjänster

Team Vägservice Sverige erbjuder flera andra kvalitativa tjänster såsom utmärkning, snöskottning, jour och tillsyn.

Läs gärna mer under respektive flik här bredvid eller kontakta oss för mer information.

Vägarbeten

När det gäller vägarbeten tillhandahåller vi på Team Vägservice Sverige spår- och trafikvakter, säkerhetsledare och TMA-skydd. Vi är flexibla och har möjlighet att rycka ut med kort varsel. Team Vägservice Svergie erbjuder också utmärkningsansvariga och tillsammans med våra trafikvakter bildar de en komplett tjänst som innefattar utplacering av skyltmaterial enligt TA-planer, jourtillsyn med fotodokumentering av arbetsplatsen och sammanställning på daterade rapportblanketter.

Kontakta oss för mer information!

Trafiksäkerhet

Team Vägservice Sverige har arbetat med trafiksäkerhet vid vägarbeten sedan 2006. Våra medarbetare har den utbildning Trafikverket kräver samt den erfarenhet som behövs för att leda, reglera och informera trafikanter på ett tydligt sätt.

Trafikvakter

Trafikvakter används vid reglering av trafiken i samband med vägarbeten. Det kan till exempel handla om asfaltering, VA-arbeten eller liknande. Våra vakter har den utbildning Trafikverket kräver samt den erfarenhet som behövs för att leda, reglera och informera trafikanter på ett tydligt sätt. Våra vakter kan också hantera mer extrema förhållanden som exempelvis utryckning från Räddningstjänsten.

Våra medarbetare på Team Vägservice Sverige har rätt kvalifikationer för att utföra sina uppdrag trafiksäkert och är medvetna om sitt ansvar för arbetskamrater och trafikanters säkerhet.

Kontakta oss gärna för mer information och bokning av trafikvakt

Spårvakter

Team Vägservice Sverige tillhandahåller spårvakter för arbete i spår- och gatuområde i Göteborg. Vi samarbetar med flera olika entreprenörer för att kunna bedriva säkra arbeten och vår personal är behörig att reglera spårvagnstrafik i samband med arbete i spårområde eller i dess närhet.

Kontakta oss när du behöver hjälp med spårarbete.

Säkerhetsledare

Team Vägservice Sverige tillhandahåller säkerhetsledare för arbete i spår- och gatuområde i Göteborg. Vi samarbetar med flera olika entreprenörer för att kunna bedriva säkra arbeten och vår personal är behörig att reglera spårvagnstrafik i samband med arbete i spårområde eller i dess närhet.

Kontakta oss när du behöver hjälp med spårarbete.

TMA-Skydd

TMA eller Truck Mountend Attenuator, är ett energiupptagande påkörningsskydd som monteras på lastbilar och används vid olika vägarbeten samt räddningsarbeten vid trafikolyckor. Montering av skydd utförs enligt Trafikverkets krav och regler.

Kontakta oss om du vill veta mer!

TMA-bilar

TMA eller Truck Mountend Attenuator, är ett energiupptagande påkörningsskydd som monteras på lastbilar och används vid olika vägarbeten samt räddningsarbeten vid trafikolyckor. I dagsläget har vi på Team Vägservice 6 TMA-fordon. Montering av skydd utförs enligt Trafikverkets krav och regler.

Våra fordon har TMA-skydd Skorpion 100 och är godkända för att köra i miljözon och är utrustade med trafikledningstavla.

Tillsammans med andra företag kan vi erbjuda helhetslösningar när det gäller vägskyltar, avstängningar och trafikanordningsplaner i samband med vägarbeten. Kontakta oss om du vill veta mer!

Maskintransporter

Team Vägservice Sverige kan hjälpa dig med transport av skyltmaterial till och från vägarbetsplatsen. Vi placerar ut skyltmaterial enligt TA-planer vid etableringar och plockar in material vid avetableringar.

Vi utför även annan varu- och godstransport och innehar trafiktillstånd vilket innebär att vi har tillstånd att bedriva godstrafik enligt yrkestrafiklagen. Vi har också tillstånd för transport av allt avfall förutom farligt avfall.

Har du några frågor gällande varu-, gods- och maskintransporter eller önskar prisuppgifter, kontakta oss gärna!

Snöskottning

Team Vägservice Sverige utför snöskottning av bland annat vägar och parkeringsplatser för företag och föreningar.

Kontakta oss för prisuppgifter gällande snöskottning.